Nowy podatek handlowy od stycznia

Komisja Europejska zakwestionowała podatek od handlu, który wszedł w życie zaledwie 1 września. Polski rząd jednak nie poddaje się. Daje sobie dwa miesiące na domknięcie sprawy.

Dla polskiego handlu 19 września był sądnym dniem. A dla polskiego rządu – czarnym poniedziałkiem. Wtedy to Komisja Europejska poinformowała, że wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Unijny urząd wydał również nakaz zobowiązujący nasz kraj do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia postępowania.
„Komisja obawia się, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa” – czytamy w komunikacie KE. 
Jednocześnie Komisja „nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat”. Komisarze argumentują jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie może faworyzować w sposób nieuzasadniony żadnych firm.
„Struktura progresywnych stawek skutkuje tym, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach albo nie płacą podatku od sprzedaży detalicznej, albo płacą znacznie niższą jego średnią stawkę niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach” – argumentuje KE.
Według wstępnej oceny Komisji Polska dotychczas nie wykazała (podczas wymiany korespondencji KE
– UOKiK), dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej, stąd decyzja o wszczęciu postępowania.
Po doświadczeniach węgierskich Polska mogła się spodziewać takiej decyzji Komisji Europejskiej. W lipcu 2016 r. KE uznała węgierski podatek progresywny, oparty na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej, za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Według KE przyznawał on selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody niż ich konkurenci. Po wszczęciu szczegółowego postępowania Komisja nakazała zawieszenie daniny. W efekcie Węgry nie pobrały żadnego podatku opartego na progresywnych stawkach. 
Teraz, w przypadku Polski, zastosowano podobną procedurę. – Rzetelny dialog od początku prac nad projektem pozwoliłby na wypracowanie rozwiązania, które nie narażałoby Polski na interwencje Komisji Europejskiej, a przedsiębiorców na niepewność i ryzyko utraty rentowności – uważa Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.
Przypomina, że w otwartym liście skierowanym do premier Beaty Szydło, ówczesnego ministra finansów Pawła Szałamachy i przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Henryka Kowalczyka PRCH wskazywała, iż progresywność stawki podatku to bardzo duży błąd tego projektu.
– Uważaliśmy, że stawka progresywna zależna od obrotu zostanie zakwestionowana przez Komisję Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna, naruszenie swobód traktatowych lub inne działanie dyskryminacyjne – mówi Knap.

Polski rząd broni się
Paweł Szałamacha, były już szef Ministerstwa Finansów, podkreślał na zorganizowanej 20 września konferencji prasowej, że jego resort prowadził od jakiegoś czasu
korespondencję w sprawie podatku od handlu z Komisją Europejską. Uważa jednak, że „Komisja w ogóle nie czytała argumentów strony polskiej, ale przyjęła wstępną tezę o tym podatku i do niej dostosowywała swoje argumenty”. Minister przekonywał też, że decyzja KE jest „działaniem na korzyść korporacji ponadnarodowych z pokrzywdzeniem przedsiębiorców”.
– Jest ona trudna do zaakceptowania, niejasna ze względu na to, że wielokrotnie KE wzywała do opodatkowania dochodu tam, gdzie on jest wytwarzany. Nasz podatek doskonale realizuje ten postulat opodatkowania dochodów tam, gdzie one są wytwarzane, tam gdzie biznes jest generowany – poinformował, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Zarzucił Brukseli, że popiera doskonale zoptymalizowane podatkowo ponadnarodowe korporacje.
Zaznaczył, że ze względu na tajemnicę skarbową nie może ujawnić danych dotyczących kwot i nazw koncernów handlowych, które od wielu lat funkcjonują w Polsce, realizują obroty rzędu 3-5 mld zł i które od lat nie zapłaciły ani złotówki podatku dochodowego w Polsce. – Te koncerny teraz uzyskują wsparcie ze strony Komisji Europejskiej – ocenił.
Według Pawła Szałamachy Komisja zaatakowała progresywny charakter obciążenia, tymczasem – jak podkreślił – „wszyscy wiedzą, że progresja podatkowa jest jednym ze stałych elementów systemów podatkowych, bierze pod uwagę zdolność płatniczą podatnika wraz ze wzrostem firmy”.
Ponadto, jego zdaniem decyzja KE niszczy „piękno Europy”, które polega na jej różnorodności, także pod względem systemów podatkowych. Według niego Komisja nadużyła swoich uprawnień. Jej decyzja jest działaniem, które w wielu krajach spowoduje sprzeciw opinii publicznej, „ponieważ jest po prostu wzrostem centralizmu brukselskiego”.
– Osoby, które wydały tę decyzję, podważają szereg wartości bliskich wielu krajom europejskim, także Polsce. Decyzja jest w naszym przekonaniu arbitralna, czysto polityczna – ocenił.
Szałamacha wskazał, że wobec formalnego wszczęcia postępowania przez KE strona Polska będzie składać wyjaśnienia dotyczące podatku od sprzedaży i przedstawiać swoje argumenty.
– Jeżeli ostateczna decyzja KE będzie negatywna, to będziemy ją zaskarżać, np. do Trybunału Luksemburskiego – zapowiedział.
Zapewnił, że Polska wykorzysta w tym względzie wszelkie uprawnienia traktatowe i procesowe, które przysługują nam z tytułu przynależności do Unii Europejskiej.
Komisja Europejska odrzuciła oskarżenia byłego ministra finansów Pawła Szałamachy w sprawie przesłanek, jakie stały za decyzją o wszczęciu postępowania i nakazie zawieszenia podatku handlowego w Polsce. Jej urzędnicy podkreślali, że kierowali się faktami.
– Stosowaliśmy i będziemy stosować zasady dotyczące pomocy państwa bezstronnie i konsekwentnie. Dotyczy to zarówno państw członkowskich, jak i przedsiębiorstw. Wielokrotnie mówiłem, że nasze dochodzenia zawsze są oparte na faktach i przepisach prawnych – powiedział rzecznik KE Ricardo Cardoso, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
 
Historia lubi się powtarzać
Przed wakacjami ruszyły wypłaty z programu 500+. Miał on być w głównej mierze finansowany m.in. przez podatek od sprzedaży detalicznej, co zapisano chociażby w Ocenie Skutków Regulacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Danina weszła w życie 1 września 2016 r. Do momentu wszczęcia postępowania przez KE żadne płatności nie były jeszcze uiszczone. Po raz pierwszy handlowcy podatek mieli zapłacić za wrzesień do 25 października. Według założeń rządu szacowano, że jeszcze w tym roku do budżetu państwa wpłynie 300-400 mln zł
z  podatku od handlu. W przyszłym roku miał on przynieść budżetowi 1,6 mld zł wpływów. 
Rząd więc nie odpuszcza. W Ministerstwie Finansów znów rozpoczęły się prace nad podatkiem dotyczącym handlu. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk poinformował pod koniec września, że nowy projekt ustawy powinien zostać przyjęty przez Sejm do końca listopada. Dodał, że do rozpatrzenia wróci jeden z wcześniejszych projektów ustawy. Który? Wprost nie ujawnił.
– Z nowym projektem najpierw zapozna się Rada Ministrów, wtedy będziemy mogli dalej dyskutować
– podkreślił podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. Ujawnił jednak, że „poprzednia dyskusja została uporządkowana do kilku wariantów, ostatecznie Sejm opuścił projekt w wariancie najmniej kontrowersyjnym, optymalnym. Te inne koncepcje obejmowały i tę, która teraz wróci do rozpatrzenia”.
Wiceminister nieopatrznie nazwał jednak nowy podatek „wielkopowierzchniowym”, co pozwala domyślać się, że rząd wraca do swojej pierwszej wersji podatku od sklepów z 15 września 2015 r. Zakładał on opodatkowanie handlu wielkopowierzchniowego, który – jak definiował ustawodawca – dotyczył placówek już od
250 mkw. powierzchni handlowej.  
Teraz nowy podatek ma być wprowadzony 1 stycznia 2017 r. – Nie wiemy, jak długo potrwa kwestia rozstrzygnięcia tego sporu przez Komisję Europejską. Nie spodziewam się, żeby to było już w tym roku, dlatego musimy być przygotowani z drugim wariantem – przyznał w Sejmie wiceminister Janczyk. Tak krótki termin wprowadzenia nowej daniny może oznaczać, że konsultacje społeczne będą jedynie pro forma.  
– Polska Izba Handlu oczekuje rzeczowych i szerokich konsultacji nad planowaną konstrukcją podatku od sklepów wielkopowierzchniowych – apeluje Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Zwraca on uwagę, że założenie opodatkowania sklepów wielkoformatowych rodzi bardzo trudne do rozwiązania problemy definicyjne, które mogą prowadzić do zagrożeń dla handlu niezależnego, np. zejścia sieci dyskontów do małego formatu. To z kolei może spowodować jeszcze większe zagrożenie dla handlu niezależnego niż ich obecna struktura.  
–  Już w tej chwili liczne polskie niezależne sklepy mają większą powierzchnię niż przeciętna powierzchnia dyskontu
– podkreśla Ptaszyński.
 
Zaczęło się na pozór niewinnie
Historia konstruowania zakwestionowanego przez Komisję Europejską podatku jest długa i miała wiele zwrotów akcji. Pierwsza wersja ustawy opodatkowującej sprzedaż detaliczną wyciekła do mediów jesienią ub.r. i wywołała burzę w środowisku handlowym. Kontrowersje wzbudził m.in. pomysł opodatkowania sklepów o powierzchni powyżej 250 mkw.
Kolejną odsłonę Ministerstwo Finansów przedstawiło 2 lutego br. Ustawa zakładała, że podatek miał mieć dwie zasadnicze stawki. Stawka 0,7 proc. miała obciążać przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln zł, a próg 1,3 proc. miał być płacony od nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł w miesiącu. Inne stawki podatku od sprzedaży miały obowiązywać w soboty, niedziele i święta – 1,3 proc. (dla uzyskujących przychód poniżej 300 mln zł miesięcznie) oraz 1,9 proc. (powyżej tego progu). Zaproponowano kwotę wolną od podatku w wysokości 1,5 mln zł miesięcznie (18 mln zł rocznie).
Propozycje te wzbudziły kolejne protesty handlowców. Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego
18 lutego br. ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha przyznał, że wersja projektu z 2 lutego „jest w trakcie przepracowywania, są bowiem kwestie, które MF musi brać pod uwagę, np. to, że Komisja Europejska zdecydowanie negatywnie wypowiada się o stawce progresywnej”. Mówił też, że wiele było głosów za podwyższeniem kwoty wolnej powyżej 18 mln zł rocznie, co uznał za zrozumiałe. Dodał ponadto, że należy zważyć argumenty o zniesieniu oddzielnej stawki weekendowej.
13 kwietnia, podczas posiedzenia kierowanego przez Adama Abramowicza zespołu parlamentarnego, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Wiesław Janczyk przedstawili kolejne założenia projektu. Zawierały one trzy progresywne stawki podatku: 0,4 proc. od miesięcznego przychodu między 1,5 mln i 17 mln zł, 0,8 proc. od przychodu między 17 mln i 170 mln zł, 1,4 proc. od przychodu miesięcznego ponad 170 mln zł. Kwota wolna miała wynosić 1,5 mln zł miesięcznie (18 mln zł rocznie). Nie było już oprotestowanej przez handlowców oddzielnej stawki weekendowej i opodatkowania sieci franczyzowych. W ostatecznej wersji projektu rząd wycofał się z najniższej stawki.
Jak będzie teraz? Szczegóły już wkrótce. 
Katarzyna Pierzchała

Dają do pieca

Detaliczny rynek frytek mrożonych rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. I to pomimo spadku spożycia ziemniaków na mieszkańca. W 2015 r. spożycie ziemniaków w Polsce spadło o 5,9 proc. ze 101 kg na osobę w 2014 r. Oznacza to zejście po raz pierwszy w historii poniżej stu kilogramów na osobę rocznie, choć Polacy wciąż są – po Łotyszach – narodem o najwyższym spożyciu […]

Wszyscy patrzą na kasę

Przedsiębiorcy zapłacą za obowiązkową wymianę kas fiskalnych nawet 4 mld zł – wyliczyła Polska Izba Handlu. Zdaniem opiniujących projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym już niedługo będą musiały odpowiadać kasy, największe sieci handlowe udźwigną taki wydatek, ale dla pojedync Jak zapewniają urzędnicy z dwóch ministerstw – Rozwoju i Finansów – funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system […]

Obiad podany na tacy

Dania chłodzone na bazie mięsa to coraz bardziej popularna kategoria produktów. Zapracowani konsumenci sięgają po nie do sklepowej lodówki coraz częściej, zwłaszcza w tygodniu. Szczególnie cenią sobie pełnowartościowe posiłki obiadowe z mięsem. Trudno oszacować ten rynek w liczbach, choćby ze względu na pewną płynność definicji dań gotowych, natomiast z całą pewnością można zauważyć, iż akurat ten rodzaj […]

Kuchnia azjatycka wiedzie prym

– Pasję do gotowania i podróży zamieniliśmy na sposób życia – mówi Maciej Szała, współwłaściciel firmy De Care. De Care działa od 25 lat, sprowadzając produkty etniczne z różnych części świata i różnych kuchni. Skąd wziął się pomysł na taki biznes?Pod nazwą De Care działamy od 25 lat, ale nasza przygoda w biznesie zaczęła się […]